Het Midden-Oosten kiest voor Belgische medische technologie

Volgens het ‘Global Competitiveness Report 2010-2011’ van het World Economic Forum is België nummer één in de wereld op het vlak van gezondheidszorg. Reden genoeg voor het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) om in de medische sector nieuwe terreinen te ontginnen waarop internationaal kan worden samengewerkt met publieke en private partners van over de hele wereld.

Met dat doel richtte het VBO in 2007 trouwens de vzw Healthcare Belgium op.Deze vereniging van Belgische ziekenhuizen en medische technologiebedrijven wil het Belgische aanbod inzake gezondheidszorg valoriseren. 

Het initiatief blijkt succesvol, want in juli mocht Healthcare Belgium in Brussel de Koeweitse minister van Volksgezondheid, dr. Hilal Musaed Al-Sayer, ontvangen om een ontwerpakkoord te ondertekenen waarin Koeweit en België afspreken nauwer te zullen samenwerken om expertise in de gezondheidszorg te delen.Dit akkoord beoogt met name de oprichting van centra voor de opsporing van borstkanker die beantwoorden aan de Belgische en Europese normen in zes ziekenhuizen van het Ministerie van Volksgezondheid van Koeweit.

Tegelijkertijd werd ook een akkoord getekend met de overheid van Saoedi–Arabië voor een samenwerking op lange termijn op het vlak van onderwijs, medische technologie en de behandeling van patiënten.Daarbij is op termijn de bouw van een ziekenhuis in Jeddah voorzien.

Deze akkoorden zijn bedoeld om de Belgische academische deskundigheid en de klinisch-medische expertise te valoriseren en op die manier economische groei en werkgelegenheid te creëren.

Kuwaiti Minister of Health Dr Hilal Musaed Al-Sayer and Mr Thomaes, president of Healthcare Belgium
De Koeweitse minister van Volksgezondheid, dr. Hilal Musaed Al-SayerKuwaiti en Mr Thomaes, president of Healthcare Belgium  

www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf

www.healthcarebelgium.comNo label found for: as_externallink.alttag