Jonge Naamse onderzoeker ontvangt prijs van de Spatial Econometrics Association

Nicolas Debarsy

Nicolas Debarsy, onderzoeker aan het Centre de recherches en Économie Régionale et Politique Économique (CERPE) van de Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix in Namen ontving de Award of the Best Young Spatial Econometrician’s Paper van de Spatial Econometrics Association (SEA), die zowel het originele karakter van het onderzoek als het belang ervan voor het beroep erkent.

De prijs werd uitgereikt op de jaarlijkse conferentie van deze wereldwijde vereniging die zich bezighoudt met ruimtelijke econometrie (Toulouse, 6, 7 en 8 juli van dit jaar). De prijs beloont Nicolas Debarsy voor zijn artikel en moedigt hem aan bij zijn onderzoeksactiviteiten door te wijzen op het belang van zijn wetenschappelijke vraagstelling.

De ruimtelijke econometrie ontwerpt statistische methodes die het mogelijk maken om interacties tussen individuen in aanmerking te nemen. Onder individuen verstaat men landen, regio’s, bedrijven of meer in het algemeen observaties die kunnen worden gelokaliseerd.

Hoewel het conceptueel eenvoudig zou zijn om de aanwezigheid van correlaties tussen individuen te onderzoeken, zijn er specifieke tools nodig om er formeel rekening mee te houden. Die tools verduidelijken het veronderstelde schema van interacties tussen de observaties en evalueren empirisch de bestaande correlatiegraad.

Vernieuwende methode

De bijdrage van de Naamse onderzoeker met als titel The Mundlak approach in the spatial Durbin panel data model bepaalt een methodologie waarmee men verschillende wereldvisies (economische of politieke theorieën) met elkaar kan vergelijken die, naast de aanwezigheid van interacties, het effect van niet in de tijd variërende verklaringselementen op de verklaarde variabele opnemen.

Met die methode kunnen bijvoorbeeld de determinanten van de huisprijzen op gemeentelijk niveau in België worden bestudeerd. Voor een dergelijke studie is het immers belangrijk om een correlatie van de vastgoedprijzen tussen verschillende gemeentes te kunnen onderzoeken, maar ook van de variabelen (zoals de bevolkingsdichtheid of het inkomen per inwoner) die variëren in de tijd, en van de kenmerken (zoals het aantrekkelijke karakter van de gemeente, dat wordt gemeten door verschillende welzijnsindexen) die op korte en middellange termijn als constant kunnen worden beschouwd.

www.fundp.ac.beNo label found for: as_externallink.alttag