Nurse Award 2011 voor een vroedvrouw van het UZ Leuven

images kindly provided by ESHRE

Begin juli vond in Stockholm het jaarlijkse congres van de European Society for Human Reproduction and Embryology plaats. Tienduizend onderzoekers en hulpverleners uit de humane reproductie en fertiliteitszorg bespraken er de recente ontwikkelingen in hun vakgebied. Eline Dancet, vroedvrouw UZ Leuven en doctoraatsstudent K.U.Leuven – Radboud Universiteit Nijmegen, won er met haar doctoraatsonderzoek de Nurse Award 2011. Zij onderzoekt het patiëntenperspectief op zorg in een internationale setting.  

Meer dan een effectieve behandeling

Het bekroonde werk, verricht bij prof. dr. Thomas D’Hooghe (gynaecoloog en coördinator Leuvens Universitair Fertiliteitscentrum) en prof. dr. Jan Kremer (gynaecoloog UMC St Radboud, Nijmegen, Nederland), beschrijft het perspectief op zorgkwaliteit van fertiliteitspatiënten uit vijf verschillende Europese landen, namelijk België, Nederland, Oostenrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. 

Tot nu toe werd kwaliteit van fertiliteitszorg in de literatuur vooral beschreven in termen van effectiviteit, zoals bijvoorbeeld zwangerschapscijfers. Het interviewen van patiënten uit vijf Europese landen voor het doctoraatsonderzoek naar patiëntgerichte zorg toonde echter aan dat patiënten meer willen dan een effectieve behandeling. 

Patiëntgerichte zorg

Europese patiënten hechten belang aan zowel systeemfactoren zoals organisatie en continuïteit als menselijke factoren zoals communicatie en de houding van de zorgverleners. Verder zijn de gelijkenissen in de verlangens van patiënten vanuit de verschillende Europese landen verbluffend. Het is dan ook belangrijk dat patiëntgerichte zorg in de toekomst in rekening wordt gebracht bij het meten van kwaliteit van zorg in Europa.  

Het onderzoek van Eline Dancet past in de visie van het Leuvens Universitair Fertiliteitscentrum om multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit niet enkel te voeren in domeinen zoals endometriose, reproductieve chirurgie, medisch begeleide bevruchting en reproductieve genetica. Ook in domeinen zoals patiëntgerichtheid, kwaliteitszorg, psychologische aspecten van vruchtbaarheidsproblemen en ethische dimensies van de voortplantingsgeneeskunde is wetenschappelijk onderzoek cruciaal.  

www.eshre.euNo label found for: as_externallink.alttag
www.uzleuven.beNo label found for: as_externallink.alttag