Schadevergoeding voor een defect paspoort

Hoe kunt u uw beschadigd paspoort laten vervangen?

Een defect paspoort - waarvan b.v. delen los zijn gekomen of waarvan sommige teksten niet meer goed leesbaar zijn - kan problemen aan de grens of luchthaven opleveren. In extreme gevallen, waarin het paspoort grote defecten vertoont, kan de doorreis tijdelijk worden verhinderd.

Denkt u dat uw paspoort een productiefout vertoont? U kan vragen dit gratis te vervangen indien:

- uw paspoort niet ouder is dan één jaar

of indien het gaat om het transparante blaadje dat loskomt.

Richt U rechtreeks tot uw gemeentebestuur (of uw ambassade of consulaat indien u in het buitenland woont).

Belangrijk om te weten voor U uw aanvraag indient

1. Het moet gaan om een productiefout. Een beschadiging (vrijwillig of incidenteel) of een normale slijtage van het paspoort geeft geen recht op een gratis vervanging.

2. Het paspoort wordt niet terugbezorgd. Om te kunnen controleren of het gaat om een productiefout, moet het paspoort worden ingeleverd. Deze inlevering is definitief.

3. Als het inderdaad gaat om een productiefout, krijgt u een nieuw paspoort met dezelfde geldigheid als het defecte. Dit gratis paspoort is dus identiek aan het originele paspoort.

 

U ondervond financiële schade als gevolg van een fabricagefout in uw paspoort?

Tengevolge van een productiefout in uw paspoort, is uw reis niet verlopen zoals voorzien en u meent schade te hebben geleden:

  • u moest uw vertrek uitstellen of annuleren
  • u moest in het buitenland blijven in afwachting van een nieuw paspoort
  • u moest uw reis onderbreken en naar huis terugkeren

U kunt in dat geval aan de FOD Buitenlandse Zaken een schadevergoeding vragen voor de geleden schade.

Welke zijn de voorwaarden?

  1. Uw paspoort moet een productiefout vertonen. Enkel de paspoortproducent kan dit bevestigen.
  2. U moet bewijzen dat de schade enkel te wijten is aan het defecte paspoort.

Hoe uw aanvraag in te dienen?

Vul het formulier (PDF, 74.64 Kb) in voor aanvraag van schadevergoeding.
Voeg de volgende documenten bij:

  1. Uw defect paspoort. Als u al uw paspoort heeft teruggeven voor vervanging, dan duidt u dit aan op het formulier.
  2. Alle originele bewijsstukken van transport- en/of hotelkosten.
  3. Elk document dat aantoont dat u op de geplande reisdag uw reis niet kon aanvangen of verderzetten wegens een defect paspoort (bv. attest van uw luchtvaartmaatschappij, van een grenscontrole,...)


U stuurt dit alles op naar het volgende adres:

FOD Buitenlandse Zaken,
Directie Reis- en identiteitsdocumenten (C2.2)
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel

Wat is de termijn om uw aanvraag in te dienen?

U beschikt over één jaar om uw aanvraag in te dienen, vanaf het ogenblik dat u de productiefout ontdekte.

Wat gebeurt er daarna?

We brengen u binnen een termijn van 3 maanden op de hoogte van het gevolg dat wij aan uw aanvraag gegeven hebben. Het indienen van een dergelijke aanvraag betekent niet dat wij de aanvraag automatisch aanvaarden.

Als uw aanvraag aanvaardt wordt, stellen we u een bedrag voor als schadevergoeding.